අනුරාධපුරයේ සදහිරු සෑය ඉදිකිරීමේදී සිදුවූ යැයි කියන මුල්‍ය වංචාවක් පිළිබදව ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සදහා හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මුල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාශයට වෙත අද (17) පැමිණ ප්‍රකාශය ලබාදී පිටව ගිය අයුරු. එම අවස්ථාවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාද පැමිණ සිටියහ.

ඡායාරූප – ඒශාන් දසනායක

gotabaya (1)