ඇමෙරිකාවේ නව ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්, ජනමාධ්‍යය විසින් මිනිසුන්ට ව්‍යාජ පුවත් වාර්තා කරන බවට ප්‍රසිද්ධියේ චෝදනා කර තිබේ. ඒ පසුගියදා පැවති මාධ්‍ය හමුවකදීය.
“මට රටට ඕනෑ අවංක ජනමාධ්‍යයක්. තව දුරටත් රට වැසියන් ඔබව විශ්වාස කරතැයි හිතන්නට බැහැ. ඔබ, නැති පුවත් ඇති කරනවා. ඇතැම් විට මේ සම්බන්ධයෙන් මට යමක් කරන්නට සිද්ධ වේවි” යනුවෙන් චෝදනා කර තිබේ.
ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ට ඇමෙරිකාව තුළ මෙන්ම විදේශයන්හි ද අවස්ථා ගණනාවකදී මහජනයා අප්‍රසාදය පළ කළ බව පසුගිය කාලයේ මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.