අත්තිඩිය ක්‍රීඩා සමාජයේ ජගත් සුරවීර නමැත්තකු විසින් 2015 අගෝස්තු 05 දාතම සහිතව එවකට ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ධුරය දැරූ නවීන් දිසානායක වෙත කැරම් සම්මේලනයේ සිදුවූ දූෂණ පිළිබඳ සඳහන් කරමින් එවන ලද ලිපියට ප්‍රතිචාර දක්වමින් ඒ සම්බන්ධව සොයා බලා වාර්තා කිරීමට ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය විසින් පත් කරන ලද පරීක්ෂණ කමිටුව නිකුත් කරන ලද වාර්තාවෙන් අදාළ වකවානුවේ ශ්‍රී ලංකා කැරම් සම්මේලනයේ තනතුරු දැරූ නිලධාරීන් පස් දෙනකු පැමිණිල්ලෙන් පෙන්වා දී තිබූ දූෂණ හා අක්‍රමිකතාවන්ට වගකිව යුතු බව තහවුරු කර ඇත.

එම නිලධාරීන් පස් දෙනාට එල්ල වී තිබූ බරපතළම චෝදනාව ලෙස සඳහන් කර තිබුණේ 1973 අංක 25 දරන ක්‍රීඩා පනතට 2013 ජනවාරි 15 වන දින අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් එක් කරන ලද අංක 38.2 නියෝගය උල්ලංඝනය කරමින් කිසිදු ටෙන්ඩර් කැඳවීමක් නොකොට තාක්ෂණ ඇගයීමකින්ද තොරව ශ්‍රී ලංකා කැරම් සම්මේලනය සතු රුපියල් 336000ක මුදලක් වැය කොට කැරම් බෝඩ් 16ක් මිලදී ගැනීමට පියවර ගෙන තිබිමය.

ක්‍රීඩා ඇමැතිවරයා විසින් පත් කරන ලද පරීක්ෂණ කමිටුව චෝදනාවට ලක්ව සිටින ලැංග්ලි මතායස්, රෝහිණී මතායස්, එම්.ජී. නිහාල් ප්‍රේමසිරි හා ඩී.එල්. නන්දසිරි ජයතිලක යන සම්මේලනයේ හිටපු නිලධාරීන් මෙන්ම අදාළ කැරම් බෝඩ් ආනයනය කළ බව සඳහන් වූ ඒ.එස්.සී. ඉංජිනියරින් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ අශෝක මෙන්ඩිස් ද වරින්වර පරීක්ෂණ මණ්ඩලයට කැඳවා ප්‍රකාශ ලබාගෙන තිබිණි.

එහෙත් මේ සම්බන්ධව සාක්කි දීමට එවකට සම්මේලනයේ හිටපු සභාපතිවරයා වූ නන්දන ගුණතිලක කිසිදු අවස්ථාවක ඉදිරිපත් වී නොතිබිණි.

කැරම් බෝඩ් මිලදී ගැනීමේදී ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය අනුගමනය කර නැති බවත් තාක්ෂණික ඇගයීමක්ද සිදුකර නැති බවත් තහවුරු කර ගැනීමට ඔවුන් ලබා දුන් ප්‍රකාශ උපකාර වී තිබූ අතර ඒ.එස්.සී. ඉංජිනියරින් සමාගමේ අශෝක මෙන්ඩිස් මහතා එම කැරම් බෝඩ් ආනයනය කරන ලද භාණ්ඩ බව තහවුරු කිරීමට අසමත් වී ඇත.

මීට අමතරව පරීක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් මෙම පරීක්ෂණය තවදුරටත් විධිමත් කිරීම පිණිස ව්‍යාපෘති නිලධාරීන් වන ජී.වී.ඒ. නෝබට් පෙරේරා, ජෑන්ස් දිසානායක හා ජයන්ත සියමුදලි යන නිලධාරීන් මාර්ගයෙන් ස්ථානීය පරීක්ෂණයක් සිදුකොට තිබූ අතර ඔවුන්ගෙන් තාක්ෂණික වාර්තාවක් ලබා ගැනීමට පියවර ගෙන තිබිණි.
එහිදී ව්‍යාපෘති නිලධාරීන් විසින් කැරම් සම්මේලනය ලබා දුන් තාක්ෂණික වාර්තාව අනුව මිලදී ගන්නා ලද කැරම් බෝඩ් හයක් භාවිතයට නුසුදුසු තත්ත්වයේ පවතින බවද සහතික කර ඇත.

මෙහිදී එකක් රුපියල් 21,000ක් බැගින් ශ්‍රී ලංකා කැරම් සම්මේලනය කැරම් බෝඩ් 16ක් රුපියල් 3,36,000ක් වැය කොට මිලදී ගෙන තිබූ අතර ඒ සඳහා අදාළ මුදල ලබා දෙන ලෙස 2015 මාර්තු 26 වැනිදා කැරම් සම්මේලනයේ භාණ්ඩගාරිකවරයා වෙත සම්මේලනයේ හිටපු තරග ‍ලේකම් හා ජාතික පුහුණුකරු ලැංග්ලි මතායස් ලිපියක් යොමු කරන ලදුව 2015 අප්‍රේල් 7 වැනි දින වවුචර් අංක 37 හා චෙක්පත් අංක 473022 සඳහන් කරමින් භාණ්ඩාගාරික නිහාල් ප්‍රේමසිරි නමැත්තා ලැංග්ලි මතායස්ට එම මුදල ලබා දී තිබිණි.

එම වවුචරයේම පහතින් ලැංග්ලි මතායස් අත්සන් කොට මුදල ලබාගත් බව සහතික කර ඇත. ඒ අනුව ක්‍රීඩා පනතට පටහැනිව සම්මේලනයක තනතුරක් දරමින් ඔහු ක්‍රීඩා භාණ්ඩ අලෙවි කිරීමක නියැළුණු බව තහවුරු වී තිබිණි.

මේ අනුව හිටපු විධායක නිලධාරිනී රෝහිණී මතායස් හිටපු තරග ‍ලේකම්/ජාතික පුහුණුකරු ලැංග්ලි මතායස්, හිටපු භාණ්ඩාගාරික එච්.ජී. නිහාල් ප්‍රේමසිරි, හිටපු ‍ලේකම් ඩී.එල්. නන්දසිරි ජයතිලක යන අයවලුන්ට ක්‍රීඩා පනතට හා සම්මේලනයේ ව්‍යවස්ථාවට අනුව දඬුවම් ලබා දෙන ලෙස හා භාවිත කිරීමට නුසුදුසු තත්ත්වයේ පවතින කැරම් බෝඩ් සඳහා අලාභය ගණනය කොට අදාළ පුද්ගලයන්ගෙන් අය කර ගන්නා ලෙසත් පරීක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් නිර්දේශ කර ඇත.

එම නිර්දේශය ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සමන් බණ්ඩාරගේ අත්සනින් යුතුව ශ්‍රී ලංකා කැරම් සම්මේලනයට යොමු කර තිබූ අතර සම්මේලනයේ විනය කමිටුව ඉහත සඳහන් පුද්ගලයින් සිව්දෙනාට වසර දෙකක කාලයක් කැරම් සම්මේලනයේ නිලතල දැරීමට හා විධායක කමිටුවට පත්වීම තහනම් කිරීමටත් පරීක්ෂණ කමිටුව හමුවේ ප්‍රකාශ ලබා දීමට ඉදිරිපත් නොවූ නන්දන ගුණතිලක එම ප්‍රකාශ ලබාදී නිදොස් වන තුරු ඔහුටද කැරම් සම්මේලනයේ තනතුරක් දැරීම 2017 පෙබරවාරි 06 වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තහනම් කරන ලද බව සඳහන් වේ.

සීවලී එදිරිවීර