ව්‍යාපාර කටයුතුවල සාර්ථකත්වය මෙන්ම ව්‍යාපාර වලින් සමාජයට ලැබියයුතු දායකත්වය පිළිබඳ නිරන්තර අවධානය යොමුකරන ඞීන් බ‍්‍රදර්ස් ඉම්පෝර්ට්ස් පෞද්ගලික සමාගම ව්‍යාපාර ප‍්‍රජාවට සැබෑ ආදර්ශයකි.මාතර ඞීන් බ‍්‍රදර්ස් ඉම්පෝර්ට්ස් සමාගම වසරක් පාසාම සංවිධානය කරන පාසැල් උපකරණ සහ පොත් බෙදාදීමේ උත්සවය පසුගියදා ඉතා සාර්ථකව පැවැත්විණි.

ප‍්‍රදේශයේ අඩුආදායම් ලබන පවුල්වල දරු දැරියන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු දියුණු කිරීමේ අරමුණින් එහි කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ දේශමාන්‍ය ආචාර්ය නජීබ්ඞීන් මහතාගේ සංකල්පයක් මත සිදුකරන ෙ ම්පරිත්‍යාග ස`දහා පාසැල් පොත්, පොත්බෑග්, පාවහන් සහ පාසැල් උපකරණ ආදිය ඇතුළත් වූ අතර ප‍්‍රදේශයේ දරු දැරියෝ 400ක් පමණ මේ අවස්ථාවට සහභාගී වී පාසැල් උපකරණ සහ පොත් ලබා ගත්හ.මීට අමතරව ඞීන් බ‍්‍රදර්ස් ඉම්පෝර්ට්ස් සමාගම තවත්වි විධ පාර්ශ්ව වෙනුවෙන් සමාජසත්කාර කාර්යයන් රැුසක් වාර්ෂිකව ක‍්‍රියාත්මක කරයි.ශ‍්‍රී ලංකාවේ ප‍්‍රමුඛපෙළේ ව්‍යාපාර ආයතනයක් වන මාතර ඞීන් බ‍්‍රදර්ස් ඉම්පෝර්ට්ස් පෞද්ගලික සමාගම සිය සමාජ සත්කාර සේවා අඛණ්ඩව ඉදිරියටම ක‍්‍රියාත්මක කරයි.