ප‍්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුුවේ අහංගම ශාඛාව 2017 ජනවාරි 30 දින අහංගම, ගාලූපාරේ අංක 86 D, දරන ස්ථානයේදී එහි සාමාන්‍යාධිකාරී ටී.ඒ. ආරියපාල මහතාගේ ආරාධනයෙන්, විධායක අධ්‍යක්ෂක ප‍්‍රියන්ත අබේසිංහ මැතිතුමාගේ සහභාගිත්වයෙන්, සභාපති ප‍්‍රසන්න පේ‍්‍රමරත්න මහතා විසින් විවෘත කරන ලදි.

මේ අවස්ථාවට හබරාදුව ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් තරංගා වික‍්‍රමරත්න මහත්මිය, අහංගම පොලිස් ස්ථානාධිපතිතුමා, අහංගම වෙළද සංගමයේ නිලධාරීන් ඇතුළු ගණුදෙනුකරුවෝ විශාල පිරිසක් එක් වූහ.

ඊට සමගාමීව එදින පස්වරුවේ RDB කිරින්ද නව ශාඛා පරිශ‍්‍රය කිරින්ද, හක්මන පාරේ, අංක 06 දරන ස්ථානයේ බැංකුවේ සභාපති ප‍්‍රසන්න පේ‍්‍රමරත්න මහතා ප‍්‍රමුඛ සම්භාවනීය අමුත්තන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් විවෘත කරක ලදි.

මෙම උත්සව ඇමැතු කි‍්‍රයාකාරී අධ්‍යක්ෂක ප‍්‍රියන්ත අබේසිංහ මහතා සඳහන් කර සිටියේ මෙම ශාඛා පරිශ‍්‍රයන් නවීන පහසුකම් වලින් යුක්තව ගණුදෙනුකාර ප‍්‍රජාවට ලබාදීමට හැකිවීම තුළ රජය විසින් දකුණු පලාත තුළ කි‍්‍රයාත්මක කරන සංවර්ධන වැඩ පිළිවලට අප බැංකුවට ඉහළ සේවාවක් ලබාදෙමින් ශක්තිිය සැපයීමට හැකි වන බවයි.

බැංකුවේ සභාපති ප‍්‍රසන්න පේ‍්‍රමරත්න මහතා සභාව අමතමින් සඳහන් කර සිටියේ ප‍්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව ජනතාවට මූල්‍ය පහසුකම් ලබාදීමෙන් නොනැවතී ගණුදෙනුකාර ප‍්‍රජාව සවිබල ගන්වන්නට RDB බැංකුව මෙම වසාර්දී විශේෂ වැඩසටහන් රැුසක් දියත් කරන බවත්, ඒ තුළින් නව ව්‍යවසායකයින් බිහිකිරීම මෙන්ම පවතින ව්‍යාපෘති ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ගෙන යාමට කටයුතු කරන බවත් ය.

ප‍්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවේ සාමාන්‍යාධිකාරී/ප‍්‍රධාන විධායක නිලධාරී ටී.ඒ. ආරියපාල, ප‍්‍රාදේශීය සාමාන්‍යාධිකාරී සී.එල්. පිහිල්ලන්ද යන මහත්වරු සභාව ඇමතූහ. මේ අවස්ථාවට ගණුදෙනුකරුවන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් එක් වූහ.