‍පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු ආරක්ෂක අංශවලට වැටුප් වැඩිවීමක සිදුවුවද බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ගේ වැටුප් වැඩිවී නොමැත බැවින් ඔවුනගේ වැටුප් වැඩි කිරීමට ද කටයුතු කළ යුතු යැයි හිටපු බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ලක්ෂ්මන් අබේගුණවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

අඩුම තරමින් ‍පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට වැඩිවූ 17ක වැටුප් වැඩිවීමවත් ඔවුනට හිමි වියයුතු බව තමා විශ්වාස කරන බවද හෙතෙම සඳහන් කරයි.

වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අබේගුණවර්ධන මහතා මෙසේද පැවසීය. බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවද සුචරිතවත් සමාජයක් ගොඩනැගීම වෙනුවෙන් විසල් මෙහෙයක් ඉටුකරන දෙපාර්තමේන්තුවක්. ‍පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව හරහා අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ විවිධ සමාජ අපචාර හා අපරාධවල නිරත වූ පුද්ගලයන් අධිකරණයෙන් වැරදිකරුවන් වූ පසු ඔවුන්ගේ වගකීම භාරවන්නේ බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවටයි.

මේ අනුව බන්ධනාගාර සියලුම නිලධාරීන් හා අවශේෂ සේවක ප්‍රජාව අතින් ‍පොලිස් රාජකාරියට නොදවෛනි රාජකාරියක් සිදුවෙනවා.

එසේ වුවත් ‍පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ වැටුප් වැඩි වන විටදී බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ වැටුප් වැඩිවීමක් සිදුවුණේ නැහැ. මෙය සාධාරණ නොවන බව බොහෝ දෙනාගේ අදහසයි.  ‍පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට 17කින් වැටුප් වර්ධනය වන විට බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ වැටුපද ඊට සමාන්තරව වැඩි විය යුතුව තිබුණා. නමුත් එය එසේ වූයේ නැහැ.

අයවැය යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්නැයි මුදල් අමාත්‍යවරයා  ප්‍රසිද්ධ ඉල්ලීමක් කර තිබුණා. මෙය අයවැය යෝජනාව සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට දැනට ප්‍රමාද වැඩි වුවත් ආරක්ෂක සේවය හා සම්බන්ධ බලධාරීන්ගේ අවධානය මේ වෙත යොමුවේ යැයි කල්පනා කරනවා යැයිද හෙතෙම පැවසීය.