බෙලිඅත්ත ආසනයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නව සංවිධායකවරයා ලෙස හම්බන්තොට නගර සභාවේ හිටපු සභාපති එරාජ් රවීන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතා පත්කිරීමට නියමිත බව ශ්‍රීලනිප ‍‍‍ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙක් ‘රිවිර’ට පැවසීය.
ඉදිරි කාලය තුළ මෙම පත්කිරීම සිදුකිරීමට නියමිත බව ද වාර්තා වේ.

බෙලිඅත්ත ආසනයේ සංවිධායක ධුරය මීට පෙර හිටපු නියෝජ්‍ය ඇමැතිනී නිරූපමා රාජපක්ෂ මහත්මිය විසින් දැරූ අතර පසුව ඇය මුල්කිරිගල ආසනයේ සංවිධායකවරිය ලෙස පත් කෙරිණි.

මීට පෙර නිරූපමා රාජපක්ෂ මහත්මිය මුල්කිරිගල ආසන සංවිධායක ධුරයේ කටයුතු කළ අතර හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වී.කේ. ඉන්දික මහතා පත්කිරීමෙන් පසු ඇය බෙලිඅත්ත ආසනයේ සංවිධායකවරිය ලෙස පත් කෙරිණි.
අනතුරුව වී.කේ. ඉන්දික මහතාගේ සංවිධායක ධුරය අහිමි වූ අතර නිරූපමා රාජපක්ෂ මහත්මිය යළිත් වරක් මුල්කිරිගල සංවිධායකවරිය ලෙස පත් වූවාය.

ඇයට මුල්කිරිගල ආසනය ලබා දුන්න ද බෙලිඅත්ත ආසනයට නව සංවිධායක ධුරයක් මේ වනතෙක් පත්කර නොතිබුණි.

ඒ අනුව පුරප්පාඩුව තිබෙන බෙලිඅත්ත ආසනය සඳහා ප්‍රනාන්දු මහතා පත්කිරීමට නියමිතය.
රුචිර දිලාන් මධුසංඛ