පුස්සැලිතැන්න ප‍්‍රදේශයේ පිහිටි සිය නිවසේ තනිව සිටියදී තමන්ට අතවර කරන්නට පැමිණි තරුණයකුගේ දිව වෙන්වන සේ සපා කෑ පාසල් සිසුවිය එම දිව කොටස මාවතගම පාලිසියට භාරදී තිබේ.

නා`දුනන තරුණයකු නිවසට පැමිණ බීමට වතුර ඉල්ලා දැරිය වතුර ගෙනඒමට නිවස තුළට ගිය අවස්ථාවේදී නිවසට බලහත්කාරයෙන් කඩාවැදුණු තරුණයා දැරියට අතවර කරන්නට උත්සහ කර ඇත.

එහිදී දැරිය දිව කැබලි වෙන්වෙන්නට සපා කෑ නිසා ලේ ගලමින් තරුණයා දිවගොස් තිබේ.

සැකකරු සොයා මාවතගම පොලිසිය පරීක්ෂණ සිදුකරයි.

(සුනිල් එස්. පැල්ලන්දෙනිය)