බොරලන්ද- වැලිමඩ මාර්ගයේ 3 කණුව ප‍්‍රදේශයේ රජයේ වන වගාවේ පිහිටි කුණු බැහැර කිරීමේ ස්ථානයට වැලිමඩ ප‍්‍රාදේශීය සභාව මගින් නැවතත් කසල බැහැර කිරීමේ කි‍්‍රයාවට එරෙහිව ප‍්‍රදේශයේ ගම්මාන රැසක ජනතාව අද විරෝධතාවයක නිරත විය.

වැලිමඩ ප‍්‍රාදේශීීය සභාව විසින් සිදු කළ මෙම කි‍්‍රයාව මීට වසර දෙකකට ඉහතදී ජනතා විරෝධය හමුවේ නවතා දමා තිබුණි.

නමුත් වැලිමඩ ප‍්‍රාදේශීය සභාව විසින් නැවතත් එම කි‍්‍රයාව සිදු කිරීමෙන් ප‍්‍රදේශයේ ජල සම්පත් විනාශ වන බව ප‍්‍රදේශවාසීන් පවසති.

ජී.එම්.එස්.කුමාර – කැප්පෙටිපොල / කරුණාරත්න පල්ලේගම – බණ්ඩාරවෙල