ලොව ආකර්ෂණීය ඇඳුම් විලාසිතා අතර, ‘කැන්ඩි’ නාමය බොහෝ දෙනකුගේ මතකයේ රැඳුණු නාමයකි. එම විලාසිතා වෙළඳ‍පොළ තවදුරටත් පුළුල් කරමින් අප්ටවුන් කැන්ඩි නව ප්‍රදර්ශනාගාරය මාර්තු 26, ලිබර්ටි ප්ලාසා දෙවන මහ‍ලේදී විවෘත කෙරේ.

තාරුණ්‍යය ප්‍රමුඛ පවු‍ලේ සැමට ගැළපෙන අයුරින්  නවතම ඇඳුම් විලාසිතා රැසක් මෙහිදි පාරිභෝගිකයින්ට තෝරා ගැනීමේ  අවස්ථාව හිමිවේ.

‘කැන්ඩි’ විලාසිතා 1988 වසරේ කිරිබත්ගොඩ වෙළෙඳසල ආරම්භවීමත් සමග ජනතාව අතට පත්වන අතර, කැන්ඩි දෙවන ප්‍රදර්ශනාගාරය වත්තලදීත්, 2009 වසරේදී කඩවත කැන්ඩි සුපිරි මහල් සංකීර්ණය තුළින් පාරිභෝගිකයින්ට මනා පහසුකම් යටතේ ගනුදෙනු කිරීමේ හැකියාව ලැබුණි.

උසස් සේවාවක් සලසමින් විලාසිතා ලොව ප්‍රමුඛස්ථානයක්  දිනා ගැනීමට සමත් වූ කැන්ඩි ඊළඟ ශාඛාව විවෘත වූයේ  දෙහිවලදීය.

වසර ගණනක් පුරා පාරිභෝගික අවශ්‍යතා සපුරාලමින් පැමිණි ‘කැන්ඩි’ විලාසිතා  අද කොළඹ නගරයට පිවිසෙමින් ලිබර්ටි ප්ලාසා දෙවන මහ‍ලේ අප්ටවුන් ප්‍රදර්ශනාගාරය මාර්තු 26 දා විවෘත කෙරේ.

මෙහිදී පිරිමි සාම්ප්‍රදායික ඇඳුම් කාන්තා ඇඳුම් නවතම ෂර්ට්, කලිසම්, කාන්තා  හා පිරිමි පාවහන්, බෑග් වර්ග, උත්සව භාණ්ඩ, අනෙකුත් භාණ්ඩ, සාරි, යට ඇඳුම්, ක්‍රීඩා ඇඳුම්, විලවුන් වර්ග ඇතුළු බොහෝ දේ මිලදී ගත හැකිය.

කැන්ඩි සිලෙක්ෂන් විලාසිතා පිළිබඳ එහි අධිපතිවරුන් වන අජිත් රත්නසේකර හා සුජීව රත්නසේකර දෙසොහොයුරන් කියා සිටියේ විලාසිතා ප්‍රිය කරන ඔබට ලිබර්ටි ප්ලාසා හිදී විවෘත වන උඊඑව් කැන්ඩි සුවිශේෂ අත්දැකීමක් ගෙන දෙනු ඇති බවයි.