එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ඇමෙරිකානු කාර්යාලයේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජ්‍ය නිත්‍ය නියෝජිත තනතුර සඳහා බටහිර ආරක්ෂක සේනා ආඥාපති මේජර් ජෙනරාල් උභය මැදවල මහතා නම් කිරීමට යුද හමුදා මූලස්ථානය පියවර ගෙන ඇත.

මේජර් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මීට පෙර මෙම තනතුර හෙබවූ අතර ඔහු ඉන්දියාවේ ජාතික ආරක්ෂක පාඨමාලාව සඳහා යොමුවීමත් සමග එම තනතුර පුරප්පාඩු විය. මේජර් ජෙනරාල් උභය මැදවල මහතා නව තනතුරට පත්කිරීම සඳහා ඔහු යුද හමුදා මූලස්ථානය මගින් ලබන 17දා සිට යුද හමුදා මූලස්ථානය අනුයුක්ත කර තිබේ. මේ අනුව මේජර් ජෙනරාල් උභය මැදිවල මහතාගෙන් පුරප්පාඩු වන තනතුර සඳහා බටහිර ආරක්ෂක සේනා ආඥාපති තනතුරට කිලිනොච්චි ආරක්ෂක සේනා ආඥාපති මේජර් ජෙනරාල් සුදන්ත රණසිංහ මහතා පත්කර ඇත.

පුරප්පාඩු වන කිලිනොච්චි ආරක්ෂක සේනා ආඥාපති තනතුරට මේජර් ජෙනරාල් අමල් කරුණාසේකර මහතා පත්කර තිබේ.
තිස්ස රවීන්ද්‍ර පෙරේරා