බුද්ධ ප්‍රතිමා හා සිතුවම්

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ වාරිය‍පොළ ප්‍රාදේශීය ‍ලේකම් කොට්ඨාසයේ පිහිටි නුවරකන්ද පුරාවිද්‍යා ස්ථානය ආශ්‍රිතව කටාරම් කොටන ලද ලෙන් 26ක් ඇතුළුව ලෙන් 32ක සාධක පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ වයඹ පළාත් කාර්යාල ගවේෂණ කණ්ඩායම විසින් අනාවරණය කරගෙන ඇත.

කටාරම් කෙටූ ලෙන්වල එයට පහළින් පූර්ව හා අපර බ්‍රාහ්මී අක්ෂර සහිත ලිපි දැකගත හැකිය. මෙම සෙල්ලිපිවලින් ඇතැම් ලිපි අලුතෙන්ම සොයාගනු ලැබූ ඒවාය.

ක්‍රිස්තුපූර්ව යුගයේ සිට මහනුවර යුගය දක්වා දිවෙන අඛණ්ඩ ඓතිහාසික සාධක මෙහි දක්නට ලැබේ. එසේම මෙම ලෙන් ආශ්‍රය කරගෙන නිර්මාණය කර ඇති ප්‍රතිමා ගෘහවල ‍පොළොන්නරු යුගයේ හා මහනුවර යුගයන්ට අයත් නිර්මාණ ලක්ෂණ පිළිබිඹු කෙරෙන බුද්ධ ප්‍රතිමා හා සිතුවම්ද පවතී.

‍පොළොන්නරු රාජධානි සමයට අයත් යැයි සැලකිය හැකි ලෙනක අභ්‍යන්තරයේ ඉදිකර ඇති සැතපෙන හා හිඳි බුද්ධ ප්‍රතිමා නිර්මාණය කිරීම සඳහා දහයියා හා මැටි මිශ්‍රිත බදාමයක් යොදාගෙන ඇති බවට පැහැදිලි සාධක හමුවේ.

එම ලෙනට සම්බන්ධ කර ගඩොලින් තනා ඇති පිළිම ගෙය ගෙඩි ගෙවල් සම්ප්‍රදායට අනුව නිමවා ඇත.

අවධි කිහිපයක නිර්මාණ ලක්ෂණ පිළිබිඹු කෙරෙන බෞද්ධාගමික ගොඩනැගිලි සංකීර්ණයක් පිහිටි පුරාවිද්‍යා ස්ථානයක් ලෙස මෙය වැදගත් වේ. ඉහත පුරාවිද්‍යා ස්ථානයේ ගවේෂණ කටයුතු මේ වනවිට අවසන්ව ඇත.

සවන්ති රත්නායක