Friday, 18th April 2014

www.rivira.lk - online Sinhala Newspaper

 

දෛනික විනිමය අනුපාත 17.04.2014 » ඩොලර් (එක්සත් ජනපදය) ගැනුම් මිල (රු) 129.1400 විකුණුම් මිල (රු) 132.0200 ♦♦♦ පවුම (එක්සත් රාජධානිය) ගැනුම් මිල (රු) 216.6700 විකුණුම් මිල (රු) 222.8700 ♦♦♦ යුරෝ (යුරෝපය) ගැනුම් මිල (රු) 177.7000 විකුණුම් මිල (රු) 183.5100 ♦♦♦ ස්විස් ප්‍රෑන්ක් (ස්විට්සර්ලන්තය) ගැනුම් මිල (රු) 145.6800 විකුණුම් මිල (රු) 151.0400 ♦♦♦ ඩොලර් (කැනඩාව) ගැනුම් මිල (රු) 116.7200 විකුණුම් මිල (රු) 120.6700 ♦♦♦ ඩොලරය (ඕස්ට්‍රේලියාව) ගැනුම් මිල (රු) 120.1400 විකුණුම් මිල (රු) 124.6700 ♦♦♦ ඩොලර් (සිංග්ගප්පුරැ) ගැනුම් මිල (රු) 102.7600 විකුණුම් මිල (රු) 106.1300 ♦♦♦ යෙන් (ජපානය) ගැනුම් මිල (රු) 1.2613 විකුණුම් මිල (රු) 1.3018

»nýxp‰»[‰ p£»vf cpl£{f XDay tx »{p‰p Wr£...!

ƒŒfr§ »~£‰ýxG p£xYx£ cprÜ r§Ñp‰f Ãxx‹

 ƒŒfr§ »~£‰ýxG p£xY ñƒ£x‹z‰ »[£Mt»a£N y¥~‹x£p¨ cprÜ Nz¥nŠñM r§Ñp‰»[‰ r±Ürl‰Ü ý»Napx Yy Ü»J. y¥~‹x£»N v¦lY µ ~Kvl Yy[l‰ ìÜúÜ ‘r§y{¥~‹ Rx‹Ü{£~‹YK{zf rƒyY‰’ t{ Ãxp »ƒ»lv ‘lvp‰»[‰v cpl£{f ïx »p£{p‰p¥x‹’ cprÜ r§Ñp‰f Ãx£ ~‹Ñx‹.

cprÜ r§Ñp‰»[‰ ~òr »nŠ|r£zp ƒŒl{lªp‰ “»~£y¥p‰ ~ƒ ä}‹l ëzo£úp‰” »z~ n Xƒ¨ ƒ¼ãp‰{£ »nx‹. ƒŒfr§ »~£‰ýxG p£xY »[£Mt»a£N »K t{ r±Y£| Yy ~‹Ñ»xˆ ð.ð.~š. r§{l‰ »~ˆ{x ~v[ ~Kv¨Z ~£YDb£{Yf WY‰ »{ñë.

v¦lY µ ~Kvl {« ìÜ Rly »{J Rhý {£yjx Ãúv, y£c³ »æ£‰ƒ›l‰{xf {h£ r…z‰ RMmYmp ~¥rxšv, UnŠ»]£‰}j ~¹ýo£px Ãú»K {ynf nh ëxv Ãúvf ƒ¥Ã þv R£´x Rp‰lM[l »{x‹. »vv ìÜx xf»l‰ ýrY‰} òx£Y£úp‰ [jp£{Y‰v »K {p ýf »r£z‹~ˆ Rl‰Rh¹[ª»N r~¨»{x‹.
v¦lY µ ~Kvl Yyp zn p{ Rjrpl‰ [¥p lvp‰f Rnƒ£[l »p£ƒ¥Ã t{ r{~p »[£Mt»a£N A ~‹xz‰»zp‰v r§y{¥~‹ Rx‹Ü{£~‹YK Yh {p t{ Ãx£ ~‹Ñx‹.

“»nýxp‰»[‰ p£»vf lvp‰»[‰v cpl£{f Xx lyK tx »{p‰p Wr£.” x¥x‹ Xƒ¨ cprÜ r§Ñp‰f Ãx£ ~‹Ñx‹.
“ñë~ˆ~¨ cprÜ{yxYª»[p‰ tz£»r£»y£l‰lª »{p‰»p‰ Xƒ¨ cpl£{ ~v[ ý{¯l, Vc§ YÜY£{lY‰ R¥Ü Yy[ëx‹ Ãxz£. cprÜ{yxYª Y… x¨l‰»l‰ y¥~‹x£{ áp‰ v¨ƒ¨j µ ~‹Ñp R~šy¥ ll‰l‰{»xp‰ S{lf [¥ìvx‹.”
ñƒ£x‹z‰ »[£Mt»a£N {¥Õãyfl‰ Ãx£ ~‹Ñx‹.

(ð.ð.~š.)


 

W»ly

Copyrights protected: All the content on this website is copyright protected and can be reproduced only by giving the due courtesy to www.rivira.lk' Copyright © 2012 Rivira Media Corporation Ltd., 742, Maradana Road,Colombo 10, Sri Lanka. Web Solution By Mithila Kumara | All rights reserved.