www.rivira.lk - online Sinhala Newspaper

 

දෛනික විනිමය අනුපාත 17.04.2014 » ඩොලර් (එක්සත් ජනපදය) ගැනුම් මිල (රු) 129.1400 විකුණුම් මිල (රු) 132.0200 ♦♦♦ පවුම (එක්සත් රාජධානිය) ගැනුම් මිල (රු) 216.6700 විකුණුම් මිල (රු) 222.8700 ♦♦♦ යුරෝ (යුරෝපය) ගැනුම් මිල (රු) 177.7000 විකුණුම් මිල (රු) 183.5100 ♦♦♦ ස්විස් ප්‍රෑන්ක් (ස්විට්සර්ලන්තය) ගැනුම් මිල (රු) 145.6800 විකුණුම් මිල (රු) 151.0400 ♦♦♦ ඩොලර් (කැනඩාව) ගැනුම් මිල (රු) 116.7200 විකුණුම් මිල (රු) 120.6700 ♦♦♦ ඩොලරය (ඕස්ට්‍රේලියාව) ගැනුම් මිල (රු) 120.1400 විකුණුම් මිල (රු) 124.6700 ♦♦♦ ඩොලර් (සිංග්ගප්පුරැ) ගැනුම් මිල (රු) 102.7600 විකුණුම් මිල (රු) 106.1300 ♦♦♦ යෙන් (ජපානය) ගැනුම් මිල (රු) 1.2613 විකුණුම් මිල (රු) 1.3018

»v£yf§{ Ur p[y£érÜ ƒ¼ãp£[¥ì»K »r»yGf§{f Ã~‹»{Y‰ R¥ýl‰ p¦

ývz{¹| ƒŒñ ]£lp»xˆ ~¥YYy¥{Yª {p

»v£yf§{ W»[£hUxp Q ~¨pp‰»n£‰rpp‰n ýƒ£y£érÜ v¥Ñ[ƒl¥p‰»p‰ ývz{¹| ƒŒñxp‰»[‰ ]£lpx ~Ktp‰o ph¨ ýu£[»xˆ ~¥YYy¥{Yª {p »v£yf§{ Ur p[y£érÜ ~¨Ël‰ r§}ˆrYªv£y vƒl£ T»xˆ (7) ƒ¼ãp£[¥ì»K »r»yGf§{Yf S´ùrl‰ Yy Üt¨j n, A ~qƒ£ Ã~‹{Yª S´ùrl‰ »p£{«»xp‰ ƒ¼ãp£[¥ì»K »r»yGf§{ R»ƒ£‰~‹ Yy ~¥YYy¥ ztp v£Mlª 14 {¥ë à nY‰{£ yY‰}‹l tp‰op£[£y[l Yyp »z~ »v£yf§{ v»ƒ~ˆl²£l‰ ƒ£ RÜ»MY ´~£ ýë~¨y¥ r«MÚv£ ryj[v»[‰ vƒl‰ñx ë»x£‰[ Y…£x.

tp‰op£[£y ëzo£úp‰ ý~‹p‰ Ur p[y£érÜ ~¨Ël‰ r§}ˆrYªv£y pv¥Ü ~¥YYy¥ RéYyjxf S´ùrl‰ Yyp¨ z¥ðx.
WƒŒ µ »vv ]£lp»xˆ rúY‰}j Yfx¨lª »v»ƒx{p Rry£o rúY‰}j »nr£Ml»Kp‰lª»N »r£z‹~ˆ ëzo£úp‰ »vv ƒ¼ãp£[¥ì»K  »r»yGf§{ ~qƒ£ Ã~‹{Yª »ƒ£‰ S´ùrl‰ þ »p£v¥Ü t¥ýp‰ Wx R»ƒ£‰~‹ Yyp »z~ Y… Sz‰zšv ~zY£ t¥ü v»ƒ~ˆl²£l‰{ùx ƒ¼ãp£[¥ì»K »r»yGf§{ R»ƒ£‰~‹ Yy ~¥YYy¥ 14 {¥ë à nY‰{£ yY‰}‹l tp‰op£[£y[l Yyp »z~l‰ W´pf ~‹xû ~¥YYy¥{p‰ RéYyjx »{l S´ùrl‰ Yyp »z~l‰ ë»x£‰[ Y…£x.
Rry£o »Y£Gg£~»xˆ ~ˆm£p£érÜ »ƒ‰vp‰ ´Y‰Býf, r±.»r£.r. »pýz‰ ~‹z‰{£ xp »r£z‹~ˆ ëzo£úp‰ ph¨{ »v»ƒx{p¨ z¥ðx.

rš. R£ùxyl‰p - yl‰vz£p/v»p£‰F v¨lªlp‰Ü² - »v£yf§{

 

Copyrights protected: All the content on this website is copyright protected and can be reproduced only by giving the due courtesy to www.rivira.lk' Copyright © 2012 Rivira Media Corporation Ltd., 742, Maradana Road,Colombo 10, Sri Lanka. Web Solution By Mithila Kumara | All rights reserved.