www.rivira.lk - online Sinhala Newspaper

 

දෛනික විනිමය අනුපාත 24.04.2014 » ඩොලර් (එක්සත් ජනපදය) ගැනුම් මිල (රු) 129.1500 විකුණුම් මිල (රු) 132.0300 ♦♦♦ පවුම (එක්සත් රාජධානිය) ගැනුම් මිල (රු) 216.0900 විකුණුම් මිල (රු) 222.2600 ♦♦♦ යුරෝ (යුරෝපය) ගැනුම් මිල (රු) 177.5000 විකුණුම් මිල (රු) 183.3100 ♦♦♦ ස්විස් ප්‍රෑන්ක් (ස්විට්සර්ලන්තය) ගැනුම් මිල (රු) 145.2500 විකුණුම් මිල (රු) 150.6000 ♦♦♦ ඩොලර් (කැනඩාව) ගැනුම් මිල (රු) 116.4500 විකුණුම් මිල (රු) 120.3800 ♦♦♦ ඩොලරය (ඕස්ට්‍රේලියාව) ගැනුම් මිල (රු) 119.0600 විකුණුම් මිල (රු) 123.5500 ♦♦♦ ඩොලර් (සිංග්ගප්පුරැ) ගැනුම් මිල (රු) 102.3200 විකුණුම් මිල (රු) 105.6700 ♦♦♦ යෙන් (ජපානය) ගැනුම් මිල (රු) 1.2558 විකුණුම් මිල (රු) 1.2960

2013 ìÜ ýn³£z r±»N| ýu£[»xˆµ r¥yÚ r£gv£z£ ëM»nŠ|»xp‰ »rì ~‹Òvf {yK

r¥÷Ú r£gv£z£ ëM»nŠ|xf Rp¨{ 2013 ìÜ ýn³£z r±»N| ýu£[xf v¨ƒ¨j µvf ~‹~¨p‰f R{~ˆm£{ zt£ µvf T»xˆ (07) ~{~ ÷~ˆ {« ~¹~ˆm£[l ìÜ Ro³£rp ~u£{ Ýyjx Y… t{ ìÜ ýn³£z»xˆ ýãƒz‰rÜ R£a£Mx hJz‹N. Ö. »y£‰ç»[£‰ vƒl£ ùýyf r¥{~šx.

ýýo r£M|‰{xp‰ ìÜ Ro³£rp ~u£{ »{l Y… Sz‰zšK{zf Rp¨{ »K Ýyjx [l‰ t{l‰ 2014 {~»M ë~¥Y{v WƒŒ ý}x v£z£ »{p~Yf zY‰Ãúv ~qƒ£ r‹x{y [p¨ ztp t{l‰ »y£ç»[£‰ vƒl£ r¥{~šx.

r~¨[Œx 2012 {~»M ìÜ r±»N| ýu£[»xˆ RY²ñYl£ ~‹ã {« t{f ýýo r£M|‰{xp‰ »{Üp‰ Wz‰z {« »a£‰np£ »ƒ‰lª»{p‰ ìÜ r±»N| ýu£[x r{l‰{p Y²v»Nn»xˆ »{p~Y‰ Y… x¨lª t{f ìÜ Ro³£rp ~u£{ Ýyjx Y… Rly A ~qƒ£ »v»lY‰ r¥{¥Ü r£gv£z£ [²p‰mx R»ƒ£‰~‹ Yy A »{p¨{f u£}£{ ƒ£ t¨nŠé rùY‰}jx r±|‰p rl² »nYY‰ zt£µvf Ýyjx Yy ÜïÚ.

»vx 2013 {~»M ìÜ ýu£[xf v¨ƒ¨j »np ~‹~¨p‰ áÕ Rrƒ~¨l£{zf rl‰ Yyp‰pY‰ x¥x‹ r{~ñp‰ xƒr£zpx ~qƒ£ {« ìÜe WYv¨lª{ ý~‹p‰ R[ýë~¨y¥{yx£ ƒ£ ìÜrÜ{yx£ »{ln »rl‰~K »x£v¨ Yyp¨ z¥t ÜïÚ.

»K {~»M ~¹~ˆm£[l ìÜ Ro³£rp ~u£{ »K Ýyjx [p¨ z¥t¨{n 2014 {~»M ë~¥Y{v ý}x v£z£ »{p~Yf zY‰{p t{l‰ WƒŒµ r±|‰p rl² »n»Yp‰ WYY‰ S¹[›²~‹ {p Rly S¹[›²~‹ v£o³»xp‰ »rì ~‹Òv Rë{£Mxx t{l‰, R»pY‰ r±|‰p rl²x lv vN u£}£»{p‰ »rì ~‹Òvf ƒ¥Ã t{l‰ »y£ç»[£‰ vƒl£ r¥{~šx.

A Rp¨{ 2014 {~»M ìÜ r±»N| ýu£[xf v¨ƒ¨j µvf R»rˆY‰}£ Yyp ~‹~¨p‰ áp‰ ~‹fv Tf ~¬àpK þ»K {ynY‰ p¥Ü t{l‰ p{ r£gv£z£ ëM»nŠ|xY‰ ƒ¼ãp‰{£µv Y£zšp R{|³l£{Y‰ t{l‰ A vƒl£ {¥Õãyfl‰ ~qƒp‰ Yy ~‹Ñ»xˆx.

µr£ {~p‰Ü W´ù~‹¹ƒ

 

Copyrights protected: All the content on this website is copyright protected and can be reproduced only by giving the due courtesy to www.rivira.lk' Copyright © 2012 Rivira Media Corporation Ltd., 742, Maradana Road,Colombo 10, Sri Lanka. Web Solution By Mithila Kumara | All rights reserved.