www.rivira.lk - online Sinhala Newspaper

 

දෛනික විනිමය අනුපාත 23.04.2014 » ඩොලර් (එක්සත් ජනපදය) ගැනුම් මිල (රු) 129.1400 විකුණුම් මිල (රු) 132.0200 ♦♦♦ පවුම (එක්සත් රාජධානිය) ගැනුම් මිල (රු) 216.6400 විකුණුම් මිල (රු) 222.8400 ♦♦♦ යුරෝ (යුරෝපය) ගැනුම් මිල (රු) 177.3700 විකුණුම් මිල (රු) 183.1700 ♦♦♦ ස්විස් ප්‍රෑන්ක් (ස්විට්සර්ලන්තය) ගැනුම් මිල (රු) 145.0600 විකුණුම් මිල (රු) 150.4000 ♦♦♦ ඩොලර් (කැනඩාව) ගැනුම් මිල (රු) 116.4000 විකුණුම් මිල (රු) 120.3500 ♦♦♦ ඩොලරය (ඕස්ට්‍රේලියාව) ගැනුම් මිල (රු) 119.2700 විකුණුම් මිල (රු) 123.7800 ♦♦♦ ඩොලර් (සිංග්ගප්පුරැ) ගැනුම් මිල (රු) 102.2200 විකුණුම් මිල (රු) 105.5900 ♦♦♦ යෙන් (ජපානය) ගැනුම් මිල (රු) 1.2542 විකුණුම් මිල (රු) 1.2943

~v¨æ»nŠþ»xˆ R¥Ü {« Yzt¥[¦ëxÃp‰ »Y£f§{ ãKùx ~ˆm£px Uj©~¨K »{x‹

v[›p‰ 5Y‰ Rl‰Rh¹[ª{f - R£yY‰}Yxp‰ 2Y‰ »y£‰ƒ»z‰

[£z‰z ~‹f »Y£…w nY‰{£ Uâ~p r¥ñj ~v¨æ»nŠý ãKù»xˆ v[›p‰»[‰ ãKùx r±»N| rl² rúY‰}£ Ãúvf ƒ´~‹»xˆ ãKùx R£yY‰}Y ëzo£úp‰ Yh£ r¥ìv ë~£ ãKùx v[›p‰ ~ƒ Wv R£yY‰}Yx‹p‰ Rly T»xˆ (07à) »Y£f§{ ãKùx ~ˆm£p»xˆµ [¥f§vY‰ R¥Ü ýx.

[£z‰»z‰ ~‹f »Y£…w tz£ r¥ñ»jñp‰ Üt¬ ~v¨æ»nŠý ãKùxf yl‰vz£»pp‰ »[£h{« ãKùx R£yY‰}Y ëzo£úp‰ ý~‹p‰ 3 {¥ë rp‰Ü»xˆ r±»N| rl² zt£»[p 2 {¥ë rp‰Ü»xˆ v¥´ù{z [vp‰ [p‰p£ v[›p‰ r‹ù~Y‰ »Y£f§ Yy [p¨ z¥ðx. W»z~ »Y£f§ Yy [l‰ ãKùx v[›p‰ ~ƒ ãKùx R£yY‰}Yx‹p‰ Rly [¥f§vY‰ ƒf [¥p¨»j‰ »Y£f§{ ãKùx ~ˆm£p»xˆµx.

Wv ãKù»xˆ 2 {¥ë rp‰Ü»xˆ v¥´ù »p£v¥Ü t{f ãKùx v[›ƒ¨ lMY Y…ƒ. Wv tƒŒp‰t~ˆþv ãy´[ x£»vp‰ »nr‹ù~ Rly [¥f§vY‰ ƒf»[p Üt¨Ú. WƒŒµ ãKùx R£yY‰}Yx‹p‰f rƒy ãp‰ t{f »a£‰np£ »Y£f v[›p‰ r~ˆ »npYª Rl‰Rh¹[ª{f »[p Ü»J. rƒy Y¦vf zY‰{« t{ Ãxñp‰ ãKùx R£yY‰}Yx‹p‰ r~ˆ »npYª »y£‰ƒz‰[l »Y£f Ü»J. WƒŒµ 3 {¥ë rp‰Ü»xˆ r±»N| rl² zt£»[p 2 {¥ë rp‰Ü»xˆ [vp‰ Y… t{ Ãxp v[›p‰ 46 »npYªf y¥r‹xz‰ 21600Y nh ëxv Yy Ü»J.

ÜzY‰ r§}ˆrYªv£y

 

 

Copyrights protected: All the content on this website is copyright protected and can be reproduced only by giving the due courtesy to www.rivira.lk' Copyright © 2012 Rivira Media Corporation Ltd., 742, Maradana Road,Colombo 10, Sri Lanka. Web Solution By Mithila Kumara | All rights reserved.