www.rivira.lk - online Sinhala Newspaper

 

දෛනික විනිමය අනුපාත 24.04.2014 » ඩොලර් (එක්සත් ජනපදය) ගැනුම් මිල (රු) 129.1500 විකුණුම් මිල (රු) 132.0300 ♦♦♦ පවුම (එක්සත් රාජධානිය) ගැනුම් මිල (රු) 216.0900 විකුණුම් මිල (රු) 222.2600 ♦♦♦ යුරෝ (යුරෝපය) ගැනුම් මිල (රු) 177.5000 විකුණුම් මිල (රු) 183.3100 ♦♦♦ ස්විස් ප්‍රෑන්ක් (ස්විට්සර්ලන්තය) ගැනුම් මිල (රු) 145.2500 විකුණුම් මිල (රු) 150.6000 ♦♦♦ ඩොලර් (කැනඩාව) ගැනුම් මිල (රු) 116.4500 විකුණුම් මිල (රු) 120.3800 ♦♦♦ ඩොලරය (ඕස්ට්‍රේලියාව) ගැනුම් මිල (රු) 119.0600 විකුණුම් මිල (රු) 123.5500 ♦♦♦ ඩොලර් (සිංග්ගප්පුරැ) ගැනුම් මිල (රු) 102.3200 විකුණුම් මිල (රු) 105.6700 ♦♦♦ යෙන් (ජපානය) ගැනුම් මිල (රු) 1.2558 විකුණුම් මිල (රු) 1.2960

R[v¥Üf R£a£Mx Ur£éxY‰

|›² z¹Y£»N R£[ñY ~ƒÌ{px ~ƒ ~v£p£l‰vl£{ »{p¨»{p‰ Yyp zn »~ˆ{x R[xñp‰ »Y£ùx£»N ~p‰v¨p‰ ý|‰{ ýn³£zx v[Œp‰ R[²£v£l³ ´. v¨. cxyl‰p vƒl£ »{l R£a£Mx Ur£éxY‰ r‹ùpv£ Ü»J.

r~¨[Œxà »Y£ùx£»N »~£‰z‰ p¨{yµ r¥{¥Ü »z£‰Y ~£v ë»x£‰Ëlxp‰»[‰ ~v¨†{ Rly{£y»xˆµ R[²£v£l³{yx£f »K R£a£Mx Ur£éx r‹ùp¥v¨j© t{ R[²£v£l³ Y£Mx£zx ëYªl‰ Y… ë»NnpxY áY‰»N.

»z£‰Y»xˆ ýýo yf{z y£c³ p£xYxp‰, l£p£rÜ{y¥p‰ ~ƒ ~£v ë»x£‰Ëlxp‰ 1200 Y»[‰ rvj ~ƒu£[›l‰{»xp‰ ´p 5 Y‰ r§y£ r¥{¥Ü ~v¨†»Nµ »z£‰Y ~£vx lƒ{§y¥ Ãúvf [lx¨lª òx£v£M[x ~Ktp‰o{ ~£YDb£ »YùÚ.

W»~ˆv R[²£v£l³{yx£ ~ƒ »Y£ùx£»N |›² z¹Y£ l£p£rÜ Ü~ˆ~ ýcxyl‰p vƒl£ Rlyn »K ~¹a£y»xˆµ µM] {|»xp‰ ~£YDb£ r¥{¥l‰ýÚ.
S´ù»xˆµ »Y£ùx£»N R¥Ü{p yY‰}£ R{~ˆm£ ~qƒ£ |›² z£¹ÃY |²ñYxp‰»[‰ àxYl‰{x Sƒ… p¥¹þv ~Ktp‰o{ R[²£v£l³{yx£ »x£‰cp£ S´ùrl‰ Y… t{ R[²£v£l³ Y£Mx£zx ëYªl‰ Y… ë»Nnp»xˆ {¥Õãyfl‰ ~qƒp‰ »N.

lù¼ã n~¨p‰ ë|‰|¹Y

 

Copyrights protected: All the content on this website is copyright protected and can be reproduced only by giving the due courtesy to www.rivira.lk' Copyright © 2012 Rivira Media Corporation Ltd., 742, Maradana Road,Colombo 10, Sri Lanka. Web Solution By Mithila Kumara | All rights reserved.