www.rivira.lk - online Sinhala Newspaper

 

දෛනික විනිමය අනුපාත 24.04.2014 » ඩොලර් (එක්සත් ජනපදය) ගැනුම් මිල (රු) 129.1500 විකුණුම් මිල (රු) 132.0300 ♦♦♦ පවුම (එක්සත් රාජධානිය) ගැනුම් මිල (රු) 216.0900 විකුණුම් මිල (රු) 222.2600 ♦♦♦ යුරෝ (යුරෝපය) ගැනුම් මිල (රු) 177.5000 විකුණුම් මිල (රු) 183.3100 ♦♦♦ ස්විස් ප්‍රෑන්ක් (ස්විට්සර්ලන්තය) ගැනුම් මිල (රු) 145.2500 විකුණුම් මිල (රු) 150.6000 ♦♦♦ ඩොලර් (කැනඩාව) ගැනුම් මිල (රු) 116.4500 විකුණුම් මිල (රු) 120.3800 ♦♦♦ ඩොලරය (ඕස්ට්‍රේලියාව) ගැනුම් මිල (රු) 119.0600 විකුණුම් මිල (රු) 123.5500 ♦♦♦ ඩොලර් (සිංග්ගප්පුරැ) ගැනුම් මිල (රු) 102.3200 විකුණුම් මිල (රු) 105.6700 ♦♦♦ යෙන් (ජපානය) ගැනුම් මිල (රු) 1.2558 විකුණුම් මිල (රු) 1.2960

Q z¹Y£»N v£p{ ƒŒñYK YhþK [¥p rúY‰}jxY‰ Y… x¨lªx‹

v£p{ ƒŒñYK »Y£ñ~»vp‰ ë»NnpxY‰

Q z¹Y£»N v£p{ ƒŒñYK Uz‰z¹]px þK [¥p c£l³p‰ly rúY‰}jxY‰ Y… x¨lª t{ WY‰~l‰ c£Ýp‰»[‰ v£p{ ƒŒñYK »Y£ñ~v ë»NnpxY‰ ëYªl‰ Yy Ü»J.

Wv ë»Nnp»xˆ »v»~ˆn ~qƒp‰ »N.
Q z¹Y£»N Rl‰Rh¹[ª{f »[p ~‹Ñp »Y£Ñ ~£v£ËYx‹p‰»[‰ rúY‰}j ~‹ã Ãúvf ý»|‰} ƒv¨à RéYyjxY‰ r‹ƒŒf§ýx x¨lªx‹.
2006 µ cprÜ»[‰ r±o£pl‰{»xp‰ r‹ƒŒf{« Yñf§»N {£Ml£{ »ƒ…‹ Y… x¨lªx‹. ýu£[ »{ñp‰ r{Üp ph¨ ý~¼µv ~qƒ£ Q z¹Y£ R£j‰h¨{f c£l³p‰ly ~ƒ£x r¥Üx ƒ¥Ãx‹. v£p{ ƒŒñYK Uz‰z¹]px þK r‹…‹tq{ ý|‰{£~àxY »z~ c£l³p‰ly rúY‰}jxY‰ ~‹ã Y… x¨lªx‹.

Q z¹Y£»N p¥{l r´¹Ç ÃúK ë~‹ »z~ ~‹ã »p£{« t{ n ~qƒp‰ Wv ë»Nnp»xˆ ~¨† c£Ýp‰f tzx »tàµv ~‹ã Y… x¨lª t{fl‰ ~¨† c£Ýp‰ »{»~p r±»nŠ|{z ~‹Ñp ƒv¨à{ S{l‰ Yy[l x¨lª t{l‰ WƒŒ áY‰»N.

 

Copyrights protected: All the content on this website is copyright protected and can be reproduced only by giving the due courtesy to www.rivira.lk' Copyright © 2012 Rivira Media Corporation Ltd., 742, Maradana Road,Colombo 10, Sri Lanka. Web Solution By Mithila Kumara | All rights reserved.