www.rivira.lk - online Sinhala Newspaper

 

දෛනික විනිමය අනුපාත 17.04.2014 » ඩොලර් (එක්සත් ජනපදය) ගැනුම් මිල (රු) 129.1400 විකුණුම් මිල (රු) 132.0200 ♦♦♦ පවුම (එක්සත් රාජධානිය) ගැනුම් මිල (රු) 216.6700 විකුණුම් මිල (රු) 222.8700 ♦♦♦ යුරෝ (යුරෝපය) ගැනුම් මිල (රු) 177.7000 විකුණුම් මිල (රු) 183.5100 ♦♦♦ ස්විස් ප්‍රෑන්ක් (ස්විට්සර්ලන්තය) ගැනුම් මිල (රු) 145.6800 විකුණුම් මිල (රු) 151.0400 ♦♦♦ ඩොලර් (කැනඩාව) ගැනුම් මිල (රු) 116.7200 විකුණුම් මිල (රු) 120.6700 ♦♦♦ ඩොලරය (ඕස්ට්‍රේලියාව) ගැනුම් මිල (රු) 120.1400 විකුණුම් මිල (රු) 124.6700 ♦♦♦ ඩොලර් (සිංග්ගප්පුරැ) ගැනුම් මිල (රු) 102.7600 විකුණුම් මිල (රු) 106.1300 ♦♦♦ යෙන් (ජපානය) ගැනුම් මිල (රු) 1.2613 විකුණුම් මිල (රු) 1.3018

»v£p{n »K Yl£..... ~v»p£… ~‹x{yY‰ p¥¹[ Ãùv¥ÚY£ v¨l‰l »vp‰p

p¥[z tƒŒp »K p¹[Œf
~¨vp ~vp‰ »ný r‹ƒŒfx‹
p[Œp‰p xp »K p»Hf
~¨vp ~vp‰ »ný r‹ƒŒfx‹

~v»p£… [z Ü»xp ƒŒ»K
»K ~‹ùr£ p[Œp ~»K
phxY‰ Yy¥j£ »Yy¥{£
SûwYp‰n Ãxp [»K

np‰p »Y»pY‰ p¦ R¥l‰lf
xp‰pf ~v»p£… r¥l‰lf
p»H [ªy¥»[ lplªy ãp‰-»p‰
Ãùv¥ÚY£ v¨l‰lf

ƒùxf Ur»n~ˆ »np{£
Rr»zf »lz‰ vlªyp{£
Ãùv¥ÚY£ v¨l‰l£ áp‰
[ªy£{»[‰ y`»np{£

‘Yf {ynŠn [p‰p Wr£
YvYf p¥Ü Yl£ Wr£
»Y£‰h¨Y£yx‹»p‰ Uwz
p»hp‰ v[¦»yp‰p Wr£!’

»~p[ v¥´p‰ X»ƒ ù¹[£
~‹ùr£ v†{f p¥¹[£
p»H [ªy£ ]j‰f£»M
…`f R¥´z [Œ»x y¥¹[£

p¥[‰[ {£y [jp Rp¨{
R´p‰»p ]j‰f£»M zj©{
Up‰á ~‹x{yY‰ [¥ƒ¨»{
»Y»pY‰ {»[‰ ly»[ ´p¨{

ƒ¥fx‹ »p‰n {x~ v¨l‰»l
R¥x‹ ~‹x{£yxY‰ R¥nŠ»n
»Y£û [¥f»xY‰ p¥[ª r§y~ˆ»p
ƒŒp‰à áp‰ Wl¥p x¨nŠ»n

p»H [ª»yY‰ ý´ƒf v¹
R{§y¥nŠnf Rf r£yY‰
~‹úr£»n Wp ýl‰Üx
Uwz np‰»p p¦....

»Y£û [¥fx£ »[£† {§»j‰x
v¨l‰lf cx ƒŒñ{§»j‰x
pz‰zlp‰ëxf WpY¹
Yl£ tƒY‰ p¦...

Ëpà~ [ªy¥~‹¹ƒ - t¨l‰lz

 

Copyrights protected: All the content on this website is copyright protected and can be reproduced only by giving the due courtesy to www.rivira.lk' Copyright © 2012 Rivira Media Corporation Ltd., 742, Maradana Road,Colombo 10, Sri Lanka. Web Solution By Mithila Kumara | All rights reserved.