www.rivira.lk - online Sinhala Newspaper

 

දෛනික විනිමය අනුපාත 23.04.2014 » ඩොලර් (එක්සත් ජනපදය) ගැනුම් මිල (රු) 129.1400 විකුණුම් මිල (රු) 132.0200 ♦♦♦ පවුම (එක්සත් රාජධානිය) ගැනුම් මිල (රු) 216.6400 විකුණුම් මිල (රු) 222.8400 ♦♦♦ යුරෝ (යුරෝපය) ගැනුම් මිල (රු) 177.3700 විකුණුම් මිල (රු) 183.1700 ♦♦♦ ස්විස් ප්‍රෑන්ක් (ස්විට්සර්ලන්තය) ගැනුම් මිල (රු) 145.0600 විකුණුම් මිල (රු) 150.4000 ♦♦♦ ඩොලර් (කැනඩාව) ගැනුම් මිල (රු) 116.4000 විකුණුම් මිල (රු) 120.3500 ♦♦♦ ඩොලරය (ඕස්ට්‍රේලියාව) ගැනුම් මිල (රු) 119.2700 විකුණුම් මිල (රු) 123.7800 ♦♦♦ ඩොලර් (සිංග්ගප්පුරැ) ගැනුම් මිල (රු) 102.2200 විකුණුම් මිල (රු) 105.5900 ♦♦♦ යෙන් (ජපානය) ගැනුම් මිල (රු) 1.2542 විකුණුම් මිල (රු) 1.2943

lzr ë~£ »à…ã»Y‰

»[£h »[£ýl¥p‰ »Y»yp l¥pÃ
U°»N r‹Ñ~yv [vÃ
lªp‰ »Nzv lzr Y¦{
ƒ¥v l¥p ry~‹ãv pvÃ

»v£p{£ Üt¨jl‰ Y¦vf
lzr Bë [»K Rxf
Wx p¥l‰pK »K R¥l‰»l£‰
rl‰{§Ú ~‹l‰ Rv£y¥{f

»v[»K ~‹Ñ »Y£û [¥f»xY‰
S»[p [p‰p ƒù y¥~‹»xY‰
Wxl‰ r§¹Ç Y£»z Sqp‰
lzr Yp‰p r§y¥ã »Y»pY‰

S»[p [p‰p Y£»z »vx£
p¥{lªÚ »t£‰ÕvY‰ »~£x£
[»K R£{ ƒ¥v ý»fYv
Yªyƒ¹ r‹Ñ Ry¹ [Œx£

»K [¥fx£ WY n{~Y‰
áYªvf Y†ly ñlª»yY‰
[ŒƒŒp‰ »{DÇ Yl£{Y‰x
Rƒp‰p ~¥t¦v r§{lY‰

nƒ{z Y¦vf lzrx
p¥Ü ƒŒp‰à ƒŒlf ãYx
Xx Rl»M ãf§ n~¨ëp‰
ñ냻[‰ ~‹l »nN»z£{Yx

Yªyƒ¹ R¥f »N»zp‰pf
nv£ Üt¨Ú ñã»z »Y£pY
RK»K Ry R¥f »v£p{n
Rƒr‹ r§ãv {§j l£»zf

R£~£{Y‰ R¥l‰n Tf
Ãxp‰ …v»x£ Y¥v¥Ü »nŠf
Sp‰p»Y£ A R¥f Rwyz
lzr ƒnv¨ r§»l‰ øf

ÇYp‰ »ƒ£nŠn y~f y»~ˆ
p¥Ü Yyãë lzr ý»~ˆ
»à…ãY ë{§j£ »Y£û{»[
~‹ƒŒ»pp‰{l‰ »p£~‹lª »z»~ˆ

»ry ~‹ùlf rù´ [»K
lzr [Œzr‹ ly¥j »l»K
~ƒÜY R¥l‰lv r§{lÃ
»K{£ »t£y¥ W»ƒv »p»K

Ëpà~ [ªy¥~‹¹ƒ - t¨l‰lz 

 

Copyrights protected: All the content on this website is copyright protected and can be reproduced only by giving the due courtesy to www.rivira.lk' Copyright © 2012 Rivira Media Corporation Ltd., 742, Maradana Road,Colombo 10, Sri Lanka. Web Solution By Mithila Kumara | All rights reserved.