www.rivira.lk - online Sinhala Newspaper

 

දෛනික විනිමය අනුපාත 24.04.2014 » ඩොලර් (එක්සත් ජනපදය) ගැනුම් මිල (රු) 129.1500 විකුණුම් මිල (රු) 132.0300 ♦♦♦ පවුම (එක්සත් රාජධානිය) ගැනුම් මිල (රු) 216.0900 විකුණුම් මිල (රු) 222.2600 ♦♦♦ යුරෝ (යුරෝපය) ගැනුම් මිල (රු) 177.5000 විකුණුම් මිල (රු) 183.3100 ♦♦♦ ස්විස් ප්‍රෑන්ක් (ස්විට්සර්ලන්තය) ගැනුම් මිල (රු) 145.2500 විකුණුම් මිල (රු) 150.6000 ♦♦♦ ඩොලර් (කැනඩාව) ගැනුම් මිල (රු) 116.4500 විකුණුම් මිල (රු) 120.3800 ♦♦♦ ඩොලරය (ඕස්ට්‍රේලියාව) ගැනුම් මිල (රු) 119.0600 විකුණුම් මිල (රු) 123.5500 ♦♦♦ ඩොලර් (සිංග්ගප්පුරැ) ගැනුම් මිල (රු) 102.3200 විකුණුම් මිල (රු) 105.6700 ♦♦♦ යෙන් (ජපානය) ගැනුම් මිල (රු) 1.2558 විකුණුම් මිල (රු) 1.2960

»t£‰H W»Y‰ z‹xz Üt¨»p RëDb£{l Y¹~£ - y£

Yªz‹xY‰ vz‹xY‰ Yy»[p
R[ƒŒ` Rl»M »r£yYp
»r£z‰ršy£ [¥p »p£np‰p
»Y»pY‰ [»K p¦...

Rp¨p‰»[ ~tp¨x‹ [£p‰»p
R¥¼ãK p¥lª{ v¬ p£p‰»p
Ylªp‰ p£p »l£f§r… …`
ƒ¥¹[Œ ƒ¥¹[Œ R¥ƒ¥ àp‰»p

ø »ƒ£y»r£z‰ Yhp{£x
A{£ »r£…f »[»pp{£x
rp¹ RfY‰ ƒKt Yyz
y£ »r£… »{l R¥»np{£x

Y¹~£ ãv R´p{£x
»z£Yª »~£ñxY‰ ý¼´p{£x
òñp‰pp‰ nhxv [¥p
~Kv£pl‰ Ü»xp{£x

Y¹~£ y£ ƒù ƒùxf
r£ýDÇx {¥Õ lyvf
ðr§ ƒŒp‰n »r£z‰ ršy£
ƒŒÑ[vp‰ v…£

[»K ~¥»{£v WYlª {§j£
Üt¨Ú »l£yj ƒ¥hf lp£
RYªy¥ v£y¥»{z£ Üð
Y¼ã† Rly p¥[ªë ~‹p£

»ƒ£y£ {§jl‰ »r£z‰ ršy£
»~£»ƒ£»p »l£yj vp ƒ£y£
»t£‰H W»Y‰ [ƒz Üt¨»j
RëDb£{l Y¹~£ y£ !

Ëpà~ [ªy¥~‹¹ƒ - t¨l‰lz

 

Copyrights protected: All the content on this website is copyright protected and can be reproduced only by giving the due courtesy to www.rivira.lk' Copyright © 2012 Rivira Media Corporation Ltd., 742, Maradana Road,Colombo 10, Sri Lanka. Web Solution By Mithila Kumara | All rights reserved.