www.rivira.lk - online Sinhala Newspaper

 

දෛනික විනිමය අනුපාත 17.04.2014 » ඩොලර් (එක්සත් ජනපදය) ගැනුම් මිල (රු) 129.1400 විකුණුම් මිල (රු) 132.0200 ♦♦♦ පවුම (එක්සත් රාජධානිය) ගැනුම් මිල (රු) 216.6700 විකුණුම් මිල (රු) 222.8700 ♦♦♦ යුරෝ (යුරෝපය) ගැනුම් මිල (රු) 177.7000 විකුණුම් මිල (රු) 183.5100 ♦♦♦ ස්විස් ප්‍රෑන්ක් (ස්විට්සර්ලන්තය) ගැනුම් මිල (රු) 145.6800 විකුණුම් මිල (රු) 151.0400 ♦♦♦ ඩොලර් (කැනඩාව) ගැනුම් මිල (රු) 116.7200 විකුණුම් මිල (රු) 120.6700 ♦♦♦ ඩොලරය (ඕස්ට්‍රේලියාව) ගැනුම් මිල (රු) 120.1400 විකුණුම් මිල (රු) 124.6700 ♦♦♦ ඩොලර් (සිංග්ගප්පුරැ) ගැනුම් මිල (රු) 102.7600 විකුණුම් මිල (රු) 106.1300 ♦♦♦ යෙන් (ජපානය) ගැනුම් මිල (රු) 1.2613 විකුණුම් මිල (රු) 1.3018

tlz »[Õ»x òñp‰»pY‰...

[vf p¥lª{ t¥ù ñ뻃Ã
R¥`rl ~ýtz Üt¨»jÃ
Up‰â p¥Ü v…»[nyY‰
[»K Üt¨»j p¦...

ƒ¥v {¥hfv Ãxr§ R¥ƒ¥Ã
p¦ t¦ xp {ap »p£v¥Ü
Up‰â p¥Ü v`ªz‰ »[xY‰
[»K Üt¨»j p¦...

»t£y¥ Ãxp‰p [c ~v»lÃ
Rz‰»z‰ v¨z‰ R´p »~xÃ
Up‰â WY‰Y »t£y¥ Ãxp‰p
Y£f{l‰v t¦...

r‹ùl‰ »[‰Y »Y£z‰»z£ øp
WYlª»{z£ ƒŒÑx àY
Up‰á ÃN Yl£{Y‰x
~ƒÜY R¥l‰l...

A Y£»z‰ v»[‰ r{§z
th [¥Jty ë~£ R{§z
»à…ãY ƒ¥´z£ òñë
v~ˆ Sz‰zp{£...

òñë v~ˆ »Y£»ƒn R¥l‰»l‰
»ƒN{ »ƒN{ ƒly r¥l‰»l‰
v»[‰ ƒŒlfl‰ »~£‰»Y‰ {»[x‹
{¥»H »Yy¥»j‰ p¦...

ý»Fù»xˆ [»`p‰ Wƒ£
[Œx£ »ƒ‰p Üt¨j ´ƒ£
ø r¥z‰ v¥~ˆ»~ˆ S´nŠµ
ƒkY‰ vlª{§j£...

cyty cyty [£»[p
vƒ»r£»…£{l‰ Sù lzp{£
vƒ£ tlz »[Õ lÕxY‰
xff tƒŒp{£..

AY »[ny Ryp‰ R£{
»nYf lªpf Yr£ á{
ƒl‰ƒŒzN»N AY R¥lª»z
lÕ òñp‰»pY‰...

òñë v~ˆ y~f SN{
r{§z Y£z£ »ƒ£qx‹ ÃN{
»np »nx‹»x£‰ »[fv »[pl‰
ãp‰p l¦[‰[Y‰...

 

Copyrights protected: All the content on this website is copyright protected and can be reproduced only by giving the due courtesy to www.rivira.lk' Copyright © 2012 Rivira Media Corporation Ltd., 742, Maradana Road,Colombo 10, Sri Lanka. Web Solution By Mithila Kumara | All rights reserved.